Andrej Bán

Dnes vám chceme predstaviť tvorbu Andreja Bána, konkrétne jeho cyklus "Iné Slovensko", ktorý vznikol v rokoch 1989 až 1999.
Takže "iné Slovensko".
Na úvod použijem Andrejov citát z jeho knihy: "Môže sa stať, že takúto krajinu nenájdete na žiadnej mape".
A tak som sa pred pár dňami zahľadela na mapu sveta v mierke 1:60 miliónov a skutočne: videla som len zelenú škvrnku, ktorá bola zhora ohraničená hnedým oblúkom a zdola sa jej dotýkala modrá kľukatá linka. Samozrejme, tú zelenú škvrnku "Slovensko" som identifikovala len vďaka stope zemepisných znalostí, ktoré vo mne zostali zo školských čias. Napokon na tej mape sveta neboli žiadne hranice a tak zelené škvrnky vo Francúzsku či v južnej Amerike pôsobili veľmi podobne.
Bola to mapa bez ľudí. Ľudí som však neobjavila ani v mierke 1:5 miliónov a nakoniec ani v mierke 1:5 tisíc.
Iné Slovensko.
Je "iné Slovensko" tu, kde žijeme, alebo je to ostrov, ktorý sa mi v tých veľkých mierkach nepodarilo objaviť?
Je "iné Slovensko" jednou z vrstiev, ktoré vytvárajú "toto Slovensko"? Alebo je to oddelená časť, ktorá si žije sama pre seba?
Neviem. Je to na každom z nás, čo pocítime pri pohľade na fotografie Andreja Bána.
Či pocítime odraz "iného Slovenska" v nás. Nebudem definovať "čo". To definovanie a porovnanie si môžete prečítať v texte Václava Maceka v prvej miestnosti.

Takže, vítam Vás v našom "inom Slovensku", tu v priestoroch Severozápadnej bašty Zvolenského zámku ale aj kdekoľvek inde.

Ľudmila Holíková, 2001

Hudba k vernisáži:
Martin Chrobák

Padlášový výber

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV