TRUMF HISTORIZMU
Richard Fajnor

OTVÁRANIE - ZATVÁRANIE
Eva Masaryková, Ľuba Sajkalová

VÝSTAVA
Ľudmila Holíková

ĽUDIA V DAVE
Ľubomír Groch

MEMORY PALACE
Anna Strickland

IV. VÝROČNÁ VÝSTAVA SCCA SLOVENSKO 60/90
Mária Bartuszová, Denisa Lehocká

ZA ZRKADLOM
Jana Šabíková-Farmanová, Mária Machatová

FINNEGANINO PREBÚDZANIE
Drahuša Lányi, Monika Mitášová

INŠTALÁCIE
Patrik Križovenský, Marek Kvetán

KATASTROFA KOCKY
Študenti FA STU v Bratislave

NULOVÉ FREKVENCIE
Alena Adámková, Juraj Dudáš

OHEŇ
Dana Sochorová, Ján Kondáč

DOM
Projekty architektonickej súťaže "Úsporné bývanie",
Dana Kamenická,
DM-Ateliér, ŠÚV J. Vydru v Bratislave

VALENTÍNSKY DAR
Drahuša Lányi, Monika Mitášová, Jaroslava Dobríková, Eva Ploczeková Lazuri, Dorota Sadovská, Sára Pernecká, Ľudmila Holíková, Róbert Makar, Jana Šabíková-Farmanová, Patrik Illo, Peter Strassner

< úvod