Mária Bartuszová
Denisa Lehocká

Štvrtá výročná výstava Sorosovho centra súčasného umenia (SCCA) nesie názov 60/90. Aj keď názov evokuje konfrontačné stretnutie dvoch generácií, prioritnou snahou výstavy je pohľad na súčasný stav našej výtvarnej scény. Prezentuje umelcov tvorbou koreniacich v 60-tych rokoch, ktorí tvoria dvojice s mladými umelcami významnými pre roky 90-te. Kurátorky Sandra Kusá a Petra Hanáková vybrali päť dvojíc, ktoré nielen konfrontujú, ale aj spolupracujú, alebo tvoria spoločné dielo.

spoločné otváranie súboru výstav - Galéria Médium, Bratislava

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV