Anna Strickland

Anna Strickland - americká fotografka, profesorka na oddelení fotografie RISD Providence. Venuje sa fotografii, ale nie iba v tradičnom poňatí, fotografia spolu s inými objektmi alebo kresbami je súčasťou jej inštalácií.
Jej práce, súvisiace s veľmi rôznorodými témami súčasnosti, spája temer vždy jediný symbol: "symbol rebríka", s ktorým pracuje už mnoho rokov a ktorý je akýmsi emblémom jej tvorby. Ona sama ho považuje za symbol rozpoznateľný a dešifrovateľný kdekoľvek na svete, pretože sa objavuje oddávna v rôznych kultúrach a znamená viac-menej stúpanie smerom hore - k výšinám, vrcholom či nebesám rovnako ako klesanie - zostupovanie dolu či dokonca pád.
Prvýkrát objavila Anna Strickland rebrík v súvislosti s indiánskym príbytkom - pueblom, kde neexistuje schodište a kde sa dovnútra stavby možno dostať iba prostredníctvom rebríka, ktorý ak chýba, potom obydlie, hrad, či pevnosť sa stávajú nedostupnými a nedobytnými. Rovnako v kresťanskom náboženstve možno nájsť tento symbol v Knihe Genezis v legende o Jakubovi, ktorý sníval o rebríku siahajúcom do nebies, kde sídli boh, ktorý v Jakubovom sne prisľúbil zem jeho potomstvu. Rebrík je rovnako pripomienkou schodišťa na babylonskom zikurate, ktoré viedlo až hore - k bohu.
V našom dnešnom sekularizovanom svete, veľmi racionálne orientovanom, sa často nostalgicky obzeráme späť, keď náboženstvo, či viera bola univerzálnou útechou. Práve v rámci racionálneho a pragmatického hľadáme nielen prirodzené ale najmä mýtické, večné a esenciálne.
Anna Strickland vytvára cez dedičstvo minulosti univerzálny jazyk, ktorým je možné preklenúť storočia alebo tisícročia a hovoriť vizuálnou rečou symbolov, ktorých význam sa nezmenil ani v storočí počítačov.

Mária Oríšková, 27.11.1997

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV