Jana Šabíková-Farmanová
Mária Machatová

úvodné slovo: Drahuša Lányi

sprievodný text vernisáže: Veronika Šikulová "Odtiene"
interpretácia: Jana Šabíková-Farmanová

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV