Alena Adámková
Juraj Dudáš

úvodné slovo: Rudolf Sikora
hudba k vernisáži: Erik Drastich

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV