projekty architektonickej súťaže "Úsporné bývanie",
Dana Kamenická
DM-Ateliér
ŠÚV J. Vydru v Bratislave

Vážené dámy, vážení páni,
vítam vás v priestoroch Galérie Živa na vernisáži výstavy Dom.
Úvodom si pomôžem citátom z knihy Edith Södergran "Země, která není", citujem:
"...domy, které obýváme, jsou pravěké chatrče ve srovnání s koncepcí lidského obydlí, jakou nosíme v sobě..."
koniec citátu;

čo je to dom?
dom je jedno zo základných slov v každom jazyku;
každé dieťa vám nakreslí dom, dom s dverami, oknom a krivým komínom;
dom - úkryt pred nepohodou poveternostných podmienok, pred chladom, teplom, dažďom, snehom a vetrom;
dom - úkryt pred ostatnými: pred ich pohľadmi, otázkami, dotykmi...
dom - úkryt pred sebou?
dom je však aj miestom stretnutí, ľudských činností: od umývania zubov po tvorivú prácu;

aký je priestor, ktorý dokáže človek svojimi vibráciami zaplniť?
aký je priestor, v ktorom sa človek nedusí, netrpí fóbiami?
čo je to dom?
aké domy poznáme?
v akých domoch žijeme a v akých by sme chceli žiť?

dom prešpikovaný vedeniami: elektrickými, plynovými, vodovodnými, kanalizačnými...
dom naplnený spotrebičmi: vysávačmi, mixérmi, mikrovlnými rúrami..
dom naplnený médiami: televízormi, rádiami...
dom s telefónom, faxom, internetom...
dom naplnený hlasmi, farbami, materiálmi...
dom so stiahnutými roletami...
dom, slnečný a tichý s poštovou schránkou.

Vážené dámy, vážení páni,
na výstave dom v Galérii Živa prezentujeme:
v prvej miestnosti ocenené projekty nultého ročníka ideovej verejnej architektonickej súťaže: "Úsporné bývanie ako alternatíva panelovej výstavby", súťaž prebehla koncom roka 1996 a vypisovateľmi súťaže boli: Národné osvetové centrum, FA STU, nadácia Návraty ku krajine, Klub mladých architektov a Prvá stavebná sporiteľňa.
Ocenené projekty dopĺňajú práce poslucháčov katedry experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby FA STU venované rovnakej téme. Cieľom súťaže bolo získať inšpiratívne návrhy a koncepty nenáročných rodinných a málopodlažných bytových domov, najmä pre bývanie mladých rodín, teda s bežným štandardom. Dôraz bol kladený na: investičnú nenáročnosť, šetrenie zdrojov, prevádzkovú úspornosť, ekologické kvality, jednoduchú realizovateľnosť, zasadenie do konkrétnej lokality, možnosť vytvorenia komunity viacerých rodín a samozrejme na architektonické a estetické kvality.

Milé dámy, milí páni,
v druhej miestnosti vám Galéria Živa predstavuje tvorbu textilnej výtvarníčky Dany Kamenickej. Jej odevy z ľanu sú dotvorené motívmi inšpirovanými tvaroslovím ľudovej architektúry.
V tejto miestnosti sú prezentované aj ručne tkané koberce z Ateliéru DM z Alžbetinho dvora. Koberce sú vytvorené klasickou technológiou - tkaním na krosnách a sú určené pre dom - lepšie povedané pre domov, ktorému dodávajú teplo svojou mäkkosťou a prirodzenou štruktúrou.
Atmosféru výstavy dotvára prútený objekt vytvorený v Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave na Oddelení tvarovania dreva a rezbárstva študentkou Zuzanou Hupkovou. Tento fascinujúci a podivuhodný objekt je súčasne architektúrou, prírodninou, hračkou, hudobným nástrojom... útočí na naše podvedomie svojou archetypálnosťou.

Vážené dámy, vážení páni,
pozývam vás na prehliadku výstavy, prajem vám príjemný večer a teším sa na naše ďalšie stretnutia v Galérii Živa.

Ľudmila Holíková, 24.3.1997

hudba k vernisáži: Zuzana Homolová

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV