<<

Peter Kalmus

Vážené dámy, vážení páni,

vítam vás na druhej vernisáži v tomto roku v priestoroch Severozápadnej bašty Zvolenského zámku, na výstave, ktorú tradične spoluorganizujú SNG Zámok Zvolen, mesto Zvolen, Rotary klub a Galéria Živa.
Na dnešnej vernisáži vám chceme predstaviť niekoľko segmentov z mnoho žánrovej tvorby Petra Kalmusa, ktorého medzi nami srdečne vítam.
Keď sme presne pred dvanástimi rokmi otvárali v Bratislave priestory Galérie Živa, netušila som, čo bude dnes... aké mesto, miesto, výstava...
Včera, keď sme spolu s košickou galeristkou Evou Kačeňákovou nainštalovali túto výstavu, obišla som si mapy Československa visiace v smere rovnobežiek a pripadali mi ako morské koníky v neznámom mori farebných čiar, v prostredí bez legiend... dôverne známe mestá, ktoré si človek pamätá z atlasov... hory zostávajúce na svojich miestach... ľudia... obrazy pamäte... tie isté krajiny celkom inak... V tomto bode, keď sa začína fantázia rozlievať, odovzdávam slovo samotnému autorovi Petrovi Kalmusovi:
............................................
/Peter Kalmus rozpráva o možnosti individuálnej obhliadky vystavených diel so zodpovedaním jednotlivých otázok návštevníkov vernisáže; ďakuje tým, ktorí sa podieľali na príprave výstavy: najmä Eve Kačeňákovej, Jakubovi Kačeňákovi a Danovi Berdysovi za dovoz a inštaláciu výstavy; pozýva básnika Ľuba Bendzáka, ktorý prečíta tri ukážky z pripravovanej zbierky "Vytrvalosť sivej";/
......................................
Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som poďakovala Petrovi Kalmusovi za zážitok z tejto výstavy, vám chcem poďakovať za účasť na dnešnej vernisáži a popriať príjemný zimný podvečer.

Ľudmila Holíková 15.2.2009 /Galéria Živa

hudba: Diana Kleščová/ husle
spolupráca: "m" GALÉRIA www.mgaleria.sk

 

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV