Patrik Križovenský

Vážené dámy, vážení páni,
v mene Galérie Živa, ako spoluorganizátora tejto výstavy, vás vítam v priestoroch Severozápadnej bašty Zvolenského zámku.

apropo - "Zvolenský zámok"...
Genius-loci miesta, na ktorom sa práve nachádzame;
pamäť miesta, storočia, tajomstvá ukryté v týchto múroch;
pôvodne zámok v kontakte s prírodou - pri rieke Slatina;
dnes, na konci 20-teho storočia: národná kultúrna pamiatka uprostred dopravných trás;

...križovatka - dynamika - hluk - emisie...

asi toto všetko sa mi vynorilo v mysli, keď som bola pred niekoľkými týždňami prvýkrát v týchto priestoroch;
asi toto všetko a k tomu ešte jedinečnosť interiéru Severozápadnej bašty ma podnietili k tomu, aby sme tu realizovali výstavu Patrika Križovenského;

zdanlivé kontrasty: človek - architektúra - príroda, majú svoje hlboké vzájomné súvislosti a závislosti;

Patrik vníma prírodu ako svojho spolupracovníka, svoju činnosť v nej obmedzuje na čo najmenší zásah, sila a dokonalosť prírody ho uchvacuje.

...ľad - voda - kruh - slnko - pohyb - odraz - svetlo - človek - príroda - človek, človek - odpad vytvorený človekom...

kruh ako najdokonalejší tvar fyzického sveta je základným inšpiračným zdrojom tvorby Patrika Križovenského, o tom sa môžete presvedčiť aj na dnešnej výstave: v prvej miestnosti vytvárajú fiktívne kruhy v zrkadlách kamene pozbierané v okolí zámku, zrkadlová inštalácia a inštalácia v strede tejto miestnosti boli vytvorené len pre tento priestor;
prostredníctvom fotografií, diapozitívov a videozáznamu sa môžete oboznámiť aj s Patrikovou tvorbou predošlých troch rokov;

Na záver pridávam niekoľko konkrétnych údajov o autorovi:
Patrik Križovenský sa narodil v Prešove, po absolvovaní Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach bol na ročnej študijnej stáži vo Francúzsku, kde sa zaoberal kamenosochárstvom, od roku 1995 je poslucháčom VŠVU v Bratislave - v ateliéri Juraja Bartusa.

Ľudmila Holíková, 20.3.1998

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV