Ľubomír Groch

...Vítam  vás na vernisáži fotografií Ľubomíra Grocha "New York".
New York = fenomén
...(na rozdiel od autora som nikdy v New Yorku nebola)...
New York = fenomén
...(ani neviem či tam chcem ísť)...
New York / Amerika
...(neviem či tam fakt pôjdem)...
amerika - afrika ... paradajka - paprika
Banská Štiavnica, tu a teraz.
Vlaky, ktoré stoja a tie, čo sa nedajú zastaviť.
kolotoče - domy - ulice.... zhusťovanie
ulice - ľudia - gestá - uniformy - duše
......duše v uniformách
Domy, ktoré sú na to, aby vymedzovali ulice.
Ľudia sú zaujímaví mimo domov.
Sú to takí istí ľudia ako tí, čo zostali v domoch?
sloboda - gesto - ulica

...pomôžem si citátom od Gibrana:
"...Lebo slobodní môžete byť len vtedy, keď sa vám aj túžba po slobode stane brnením a keď prestanete hovoriť o slobode ako o cieli a naplnení...."
"... Vo svojich obavách vás vaši predkovia zhromaždili priveľmi blízko jedných k druhým. A tieto obavy ešte nejaký čas potrvajú..."
"...Vaše šaty zakrývajú mnoho z vašej krásy ale nezakrývajú škaredosť..."

New York. New York,
...vítam vás niekde na ceste medzi New Yorkom a New Yorkom...
...vítam vás na ceste - v dome...
vítam vás v Banskej Štiavnici

Vitajte na výstave fotografií Ľubomíra Grocha "New York".
Prajem vám príjemný večer.

Ľudmila Holíková
(text k reinštalácii výstavy v Banskej Štiavnici)

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV