Študenti Fakulty výtvarných umení
Akadémie umení v Banskej Bystrici

Ivana Beňová
Norbert Bíreš
Pavol Bratranec
František Cabadaj
Mária Gulášová
Marek Guman
Jozef Halenár
Peter Hitzinger
Ľudmila Hološková
Martina Lacová
Pavel Mazák
Marek Urbanovský

úvodné slovo: Ľudovít Hološka

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV