>>

Palo Macho

Vážené dámy, vážení páni, 

v mene galérie Živa vás vítam na vernisáži výstavy Pala Macha: "Naše krídla". 

"...
hľadal som to v knihách
 nenašiel
hľadal som to v tichu
 nenašiel
hľadal som to na cestách
 nenašiel

našiel som na ulici krídlo
mŕtveho vtáka
alebo to bolo krídlo
mŕtveho anjela
už neviem;"

...to boli slová - citácia z textu básnika Pavla Zajíčka - slová, ktoré ku mne prišli, keď som sa dozvedela o názve dnešnej výstavy... ... medzi zemou a nebom...

Keď sme včera výstavu inštalovali, mohla som sa dotýkať krehkých tiel malieb na skle a reliéfov. Musím povedať, že toľko krehkosti sme tu ešte nemali. Prvýkrát počas desiatich rokov organizovania výstav v Severozápadnej bašte Zvolenského zámku vám môžeme predstaviť kolekcie skla - toho ušľachtilého materiálu, ktorý je tvrdý, nesmierne citlivý a fascinujúci zároveň. Vo vstupnej miestnosti, po prvýkrát v rámci výstavných aktivít Pala Macha, autor predkladá svoju kompletnú kolekciu anjelských dotykov krídiel na priesvitných, polopriesvitných a nepriesvitných sklených tabuliach. V druhej miestnosti sú v nikách okien nainštalované figuratívne motívy, ktoré predchádzali "krídlam", tri portréty a reliéfne tabule z cyklu "planéty".

... a tak, obklopený sklom, máme dnes na výber: postaviť sa k oknám a pozerať na svet okolo... alebo sa môžme priblížiť k skleným obrazom Pala Macha a nazrieť do sveta okamihu... za mihnutím krídla... ... medzi nebom a zemou... a možno priamo v nás... ...tu moje slová končia a dovolím si opäť citovať - citovať slová básnika Saint-John Persa, ktoré ku mne prišli po nainštalovaní tejto výstavy:

"... Nevedomé si vlastných tieňov a zo smrti poznajúc iba to, čo sa v nej stravuje nesmrteľného za vzdialeného hukotu mohutných vôd, prelietajú, opúšťajúc nás, a my už nie sme tí istí. Sú priestorom, ktorým preletela jediná myšlienka.

Úsečnosť krídla! Ó mlčanie silných...
Nemí sú a vysoko letia vo veľkej noci človeka. Ale na svitaní, cudzinci, zosadajú k nám: odetí do farieb zory - medzi smolou a srieňom - ktoré sú samotnými farbami ľudskej podstaty... A z toho úsvitu sviežosti, akoby z nesmierne čistého vlnenia, uchovávajú medzi nami čosi zo sna o tvorbe."

Vážené dámy, vážení páni,
ešte raz mi dovoľte privítať vás na dnešnej vernisáži a popriať vám príjemné popoludnie.

Ľudmila Holíková,
Severozápadná bašta Zvolenského zámku
29.8.2007

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV